آدرنالین

.

هیجان به طور کلی چه معنایی می‌دهد تا به حال ضربان بالای قلب خود را