توضیحات تجربه

گردشگری جستن است و کشف کردن، اما ضرورتاً به تغییر افکار مرسوم ما منجر نمی‌شود.
در هر گردشی می‌توانیم تجربه‌های جدیدی کسب کنیم و دوستان جدیدی بیابیم اما تصورات و اندیشه‌های ما نسبت به خودمان و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم دست‌نخورده باقی بماند.
آیا می‌شود از باب گردشگری، ذهنمان با افق‌های جدیدی آشنا شود و شیوه‌های مرسوم اندیشیدنمان به پدیده‌ها دستخوش چالش شود؟ به بیان کوتاه، چگونه می‌توانیم از رهگذر گردشگری تبدیل به انسان‌هایی پرسش‌گر شویم؟ چگونه گردشگری می‌تواند نسبت تازه‌ای بین ما و جهان ما خلق کند؟

بنا داریم این‌بار نیز به بهانه‌ی تماشای یک فیلم دور هم جمع شویم و گفتگو کنیم.

چرا تماشای گروهی فیلم؟
تماشای گروهی فیلم موجب می‌شود تا در کنار لذت بردن از یک اثر هنری، گفتگویی هدفمند پیرامون موضوع شکل بگیرد.
همچنین فرصتی فراهم خواهد شد تا با همراهی یک تسهیل‌گر مطلع، نگاهی عمیق‌تر به این فعالیت هنری - اجتماعی (تماشای گروهی فیلم) داشته باشیم که جزء اهداف اولیه شکل‌گیری این برنامه بوده است.

برنامه:
۱۸ تا ۲۲
شروع برنامه ساعت ۱۸ در مجموعه آپ‌آرت‌مان خواهد بود. فیلم را تماشا می‌کنیم و سپس برنامه را با گپ و گفتی دوستانه همراه با تسهیل‌گر ادامه می‌دهیم.

تسهیل‌گر: امیر خراسانی، جامعه‌شناس

هماهنگی: ۰۹۳۹۱۲۰۷۶۰۳

 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • افزودن نظر
  تکمیل اطلاعات تجربه
   

  برای مشاهده این صفحه بایستی با حساب کاربری خود وارد شوید:

   majarajoor