توضیحات تجربه

بازدید از قبر جلال آل احمد در شهر ری - بازدید از قطعه هنرمندان بهشت زهرا و قبر سیمین دانشور - بازدید پیرامونی از خانه پدری جلال و امازاده سید ناصرالدین که جلال در داستان گلدسته ها و فلاک از آن نام برده. - بازدید پیرامونی از خانه نیما یوشیج و یادآوری شب مرگ نیما و روابط این دو همسایه ـ بازدید از منزل سیمین و جلال و اشاره به نامه‌های سیمین و جلال و بررسی گرایش ها و عقاید سیمین دانشور از طریق سه رمان او ساعت و محل حرکت : ساعت 8 صبح از میدان ولیعصر

 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • افزودن نظر
  تکمیل اطلاعات تجربه
   

  برای مشاهده این صفحه بایستی با حساب کاربری خود وارد شوید:

   majarajoor